• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/55/19 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 12 w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty24
3 Marzec31
4 Kwiecień6
5 Maj6
6 Czerwiec18
7 Lipiec4
8 Sierpień29
9 Wrzesień17
10 Październik14
11 Listopad14
12 Grudzień3