UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 71 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie e-usług z wyłączeniem usług geodezyjnych - zakup Platformy Usług Oświatowych w trybie SaaS"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec14
4 Kwiecień12
5 Maj15
6 Czerwiec17
7 Lipiec12
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0