UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty18
3 Marzec19
4 Kwiecień8
5 Maj20
6 Czerwiec17
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0