• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 69 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0