• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 68 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec8
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0