• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 67 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia rejestru umów i zobowiązań"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty12
3 Marzec13
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0