UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Interpelacje radnych złożone w lutym - okres międzysesyjny"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty15
3 Marzec25
4 Kwiecień16
5 Maj23
6 Czerwiec18
7 Lipiec15
8 Sierpień9
9 Wrzesień7
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0