• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 63 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na przebudowę drogi dojazdowej i chodnika do budynku przy ul. Katowickiej 2 w Olsztynie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec5
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0