• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 61 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0