UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 54 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie okreslenia składu osobowego oraz trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty12
3 Marzec8
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0