• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na sukcesywną dostawę środków i materiałów do utrzymania czystości"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec7
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0