• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 49 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inicjatyw lokalnych"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty19
3 Marzec21
4 Kwiecień25
5 Maj18
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0