UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 48 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń107
2 Luty106
3 Marzec36
4 Kwiecień42
5 Maj30
6 Czerwiec33
7 Lipiec24
8 Sierpień16
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0