UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 25 stycznia 2019 r. "
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty19
3 Marzec25
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec20
7 Lipiec14
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0