• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 46 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na wykonanie transportu drogowego taksówką"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0