UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 44 z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta Olsztyna do prac w Komisji Oceny Projektów"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj12
6 Czerwiec16
7 Lipiec6
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0