UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 42 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty11
3 Marzec6
4 Kwiecień7
5 Maj10
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień7
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0