• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 40 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec9
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0