• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020"
Rok:
1 Styczeń66
2 Luty37
3 Marzec38
4 Kwiecień11
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień8
10 Październik6
11 Listopad2
12 Grudzień0