• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 34 z dnia 25 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu Uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec9
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0