• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 28 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie - meble"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty6
3 Marzec5
4 Kwiecień3
5 Maj7
6 Czerwiec5
7 Lipiec9
8 Sierpień11
9 Wrzesień9
10 Październik8
11 Listopad2
12 Grudzień0