• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 23 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 577 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu informowania Prezydenta Olsztyna o zdarzeniach kryzysowych wystepujących na terenie miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0