UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 23 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 577 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu informowania Prezydenta Olsztyna o zdarzeniach kryzysowych wystepujących na terenie miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec16
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0