• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.23.2019 Wniosek - data udostępnienia Zarządzenia nr 7 Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty13
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj10
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0