• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 20 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn odrębnymi ustawami na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty6
3 Marzec5
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0