• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. "Standardy techniczne infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty6
3 Marzec8
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0