• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 16 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie - silniki elektryczne"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty5
3 Marzec5
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec5
7 Lipiec9
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik7
11 Listopad2
12 Grudzień0