• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 16 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie - silniki elektryczne"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty20
3 Marzec6
4 Kwiecień9
5 Maj13
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0