UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 15 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony obiektów Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty16
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec17
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0