• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 14 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 stycznia 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec8
4 Kwiecień6
5 Maj13
6 Czerwiec7
7 Lipiec6
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0