• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 13 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2019 roku"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień5
5 Maj12
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0