• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IV/44/19 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty"
Rok:
1 Styczeń42
2 Luty22
3 Marzec15
4 Kwiecień10
5 Maj5
6 Czerwiec5
7 Lipiec11
8 Sierpień13
9 Wrzesień9
10 Październik5
11 Listopad15
12 Grudzień6