• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IV/40/19 zmieniająca uchwałę XLIV/853/18 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0