• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IV/40/19 zmieniająca uchwałę XLIV/853/18 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania"
Rok:
1 Styczeń50
2 Luty19
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj5
6 Czerwiec2
7 Lipiec10
8 Sierpień16
9 Wrzesień6
10 Październik6
11 Listopad6
12 Grudzień5