• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: IV/38/19 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody o nr ewid. 382 zlokalizowanego przy ul. Radiowej 4-5 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień9
5 Maj4
6 Czerwiec4
7 Lipiec7
8 Sierpień14
9 Wrzesień4
10 Październik3
11 Listopad7
12 Grudzień3