• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 10 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec5
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0