• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług publikacji ogłoszeń i komunikatów w prasie codziennej lokalnej o zasięgu regionalnym dla Urzędu Miasta Olsztyna w 2019 roku"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty14
3 Marzec6
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0