• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 8 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego dyrektorom jednostek i zakładów budżetowych nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna i Zastępców Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń174
2 Luty19
3 Marzec14
4 Kwiecień6
5 Maj6
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień11
9 Wrzesień12
10 Październik7
11 Listopad8
12 Grudzień3