• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 586 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta"
Rok:
1 Styczeń141
2 Luty29
3 Marzec19
4 Kwiecień10
5 Maj17
6 Czerwiec16
7 Lipiec19
8 Sierpień24
9 Wrzesień18
10 Październik20
11 Listopad8
12 Grudzień0