• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 6 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę urządzeń i maszyn do obróbki metalu, drewna oraz prac porządkowych w budynku warsztatów i na terenie szkoły -- wyposażenie bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń31
2 Luty11
3 Marzec20
4 Kwiecień22
5 Maj47
6 Czerwiec52
7 Lipiec80
8 Sierpień95
9 Wrzesień71
10 Październik117
11 Listopad57
12 Grudzień0