• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 5 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę i montaż mebli, wyposażenia dla pomieszczeń warsztatowych bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty7
3 Marzec13
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0