UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 4 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie monitoringu Strategii rozwoju Miasta - Olsztyn 2020"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0