• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 3 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec7
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0