• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 2 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 stycznia 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń56
2 Luty6
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj4
6 Czerwiec8
7 Lipiec7
8 Sierpień10
9 Wrzesień8
10 Październik4
11 Listopad3
12 Grudzień0