• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 2 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 11 stycznia 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień6
5 Maj12
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0