UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej - 11.01.2019"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty12
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień14
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0