• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r."
Rok:
1 Styczeń1216
2 Luty1468
3 Marzec1925
4 Kwiecień1369
5 Maj1564
6 Czerwiec1129
7 Lipiec1491
8 Sierpień1159
9 Wrzesień1728
10 Październik1771
11 Listopad635
12 Grudzień0