• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2019r."
Rok:
1 Styczeń1297
2 Luty1506
3 Marzec1180
4 Kwiecień171
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0