• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.375.2018 Wniosek - realizacja projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej"
Rok:
1 Styczeń50
2 Luty9
3 Marzec8
4 Kwiecień3
5 Maj9
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień5
10 Październik6
11 Listopad6
12 Grudzień7