UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 583 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do rad osiedli"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty19
3 Marzec20
4 Kwiecień13
5 Maj21
6 Czerwiec20
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0