• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 583 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do rad osiedli"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty17
3 Marzec8
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0