• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: 112/2018 Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Olsztyn(stacjonarnego i mobilnego)"
Rok:
1 Styczeń124
2 Luty268
3 Marzec246
4 Kwiecień83
5 Maj36
6 Czerwiec32
7 Lipiec31
8 Sierpień25
9 Wrzesień12
10 Październik19
11 Listopad19
12 Grudzień0