UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Witosa."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty26
3 Marzec15
4 Kwiecień18
5 Maj9
6 Czerwiec18
7 Lipiec14
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0