• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.365.2018 Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy komputerów i monitorów"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty5
3 Marzec6
4 Kwiecień3
5 Maj9
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień9
9 Wrzesień5
10 Październik7
11 Listopad7
12 Grudzień7