UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną boksem garażowym, przeznaczoną do sprzedaży trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie do obsługi garażu, położoną w Olsztynie przy ul. Kajki."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty21
3 Marzec16
4 Kwiecień16
5 Maj8
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0