UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 07 grudnia 2018 r."
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty14
3 Marzec22
4 Kwiecień16
5 Maj17
6 Czerwiec6
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0